Senaatti-kiinteistöt

Senaatti-kiinteistöt vastasi Sajoksen rakennuttamisesta ja hallinnoi kiinteistöä.

Senaatti-kiinteistöt on valtion liikelaitos, joka tarjoaa tilapalveluja ensisijaisesti valtionhallinnolle. Toimitilojen vuokraus, investoinnit, kiinteistövarallisuuden kehittäminen ja hallinta muodostavat palvelujen perustan. Asiakaskuntaan kuuluvat muun muassa valtion virastot, ministeriöt, tutkimus- ja kulttuurilaitokset, vankilat sekä puolustushallinto. Asiakkaan toimitiloista huolehtiminen ei ole pelkästään tilojen vuokraamista - Senaatti-kiinteistöjen tarjontaan sisältyy kasvava, asiakkaan tarpeista lähtevä palveluvalikoima.

sajos 4.11.2011 ulkotaulu web