Saamelaisarkisto

Saamelaisarkisto toimii saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa. Arkisto on osa Suomen Kansallisarkistoa.

Saamelaisarkiston tehtävänä on
• tukea ja edistää saamelaisia koskevaa tieteellistä tutkimusta
• vahvistaa saamelaiskulttuuria ja lisätä saamelaisia koskevaa historiatietoa
• huolehtia saamelaisia ja saamelaisaluetta koskevien asiakirjojen digitoinnista
• tuoda asiakirjat asiakkaiden saataville kansallisarkiston verkkopalvelujen kautta.

koltta arkisto

Lisätietoja:

Info 050 408 3062

Saamelaisarkistonhoitaja Suvi King
029 533 7221
050 466 1989
suvi.king@arkisto.fi

Ylitarkastaja Juha Heinonen
029 533 7209
050 323 8358
juha.heinonen@arkisto.fi