0ac48cfc1c71c3d37e7616b76f3e8d8c
juuret opt
53516771594 6f0d3df7d1 o

Saamelaiskäräjät

Saamelaiskulttuurikeskuksen päävuokralaisena toimii Saamelaiskäräjät ja sen vastuulla on kulttuurikeskuksen yleistilojen käytön koordinointi ja edelleen vuokraus muille toimijoille. Kulttuurikeskuksesta Saamelaiskäräjät sai käyttöönsä tilaa 1095 m2. Keskuksen toisessa ja kolmannessa kerroksessa sijaitsevat Saamelaiskäräjien sihteeristön hallintotilat.

Saamelaiskäräjät on Suomen saamelaisten korkein, edustuksellinen poliittis-itsehallinnollinen elin, joka toimii oikeusministeriön hallinnonalalla. Saamelaiskäräjien ydintehtävänä on suunnitella ja toteuttaa Suomen perustuslaissa saamelaisille turvattua kieltä ja kulttuuria koskevaa itsehallintoa. Saamelaiskäräjät edustaa saamelaisia kansallisissa ja kansainvälisissä yhteyksissä ja hoitaa saamelaisten kieltä, kulttuuria ja heidän asemaansa alkuperäiskansana koskevia asioita. Saamelaiskäräjät voi tehdä viranomaisille aloitteita ja esityksiä ja antaa lausuntoja.

Saamelaiskäräjien 21 jäsentä ja neljä varajäsentä valitaan saamelaisten keskuudesta joka neljäs vuosi toimeenpantavilla vaaleilla. Saamelaiskäräjien sihteeristö jakaantuu yleistoimistoon, saamen kielen-, sekä koulutus- ja oppimateriaalitoimistoon. Saamelaiskäräjien päätoiminen puheenjohtaja on Pirita Näkkäläjärvi.