Saamelaiskäräjät


Saamelaiskulttuurikeskuksen päävuokralaisena toimii Saamelaiskäräjät ja sen vastuulla on kulttuurikeskuksen yleistilojen käytön koordinointi ja edelleen vuokraus muille toimijoille. Kulttuurikeskuksesta Saamelaiskäräjät sai käyttöönsä tilaa 1095 m2. Keskuksen toisessa ja kolmannessa kerroksessa sijaitsevat Saamelaiskäräjien sihteeristön hallintotilat.

Saamelaiskäräjät on Suomen saamelaisten korkein, edustuksellinen poliittis-itsehallinnollinen elin, joka toimii oikeusministeriön hallinnonalalla. Saamelaiskäräjien ydintehtävänä on suunnitella ja toteuttaa Suomen perustuslaissa saamelaisille turvattua kieltä ja kulttuuria koskevaa itsehallintoa. Saamelaiskäräjät edustaa saamelaisia kansallisissa ja kansainvälisissä yhteyksissä ja hoitaa saamelaisten kieltä, kulttuuria ja heidän asemaansa alkuperäiskansana koskevia asioita. Saamelaiskäräjät voi tehdä viranomaisille aloitteita ja esityksiä ja antaa lausuntoja.

Saamelaiskäräjien 21 jäsentä ja neljä varajäsentä valitaan saamelaisten keskuudesta joka neljäs vuosi toimeenpantavilla vaaleilla. Saamelaiskäräjien sihteeristö jakaantuu yleistoimistoon, saamen kielen-, sekä koulutus- ja oppimateriaalitoimistoon. Saamelaiskäräjien päätoiminen puheenjohtaja on Tiina Sanila-Aikio.

Lisätietoa Saamelaiskäräjistä.

ryhmakuva

 

Saamelaismusiikkikeskus

Saamelaismusiikki on merkittävässä asemassa saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa. Saamelaismusiikkikeskus koordinoi ja organisoi saamelaismusiikin opetusta kouluihin ja kehittää saamelaismusiikin opetussuunnitelmia. Saamelaismusiikkikeskus toimi yhteistyössä mm. Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kanssa. Saamelaismusiikkikeskuksen ideana on lisäksi edistää uutta kulttuuriyrittäjyyttä mm. tarjoamalla mahdollisuuksia saamelaismusiikin äänitykselle ja tallentamiselle, tarjoamalla saamelaisille artisteille esiintymismahdollisuuksia, tekemällä saamelaista musiikkia tunnetuksi ja säilyttämällä perinteistä musiikkia.

li auantai some 45 of 134 

Alkuperäiskansojen elokuvakeskus

Alkuperäiskansojen elokuvakeskus, Skábman tarkoituksena on tukea saamen kieltä ja kulttuuria sekä antaa saamelaisten ja muiden alkuperäiskansojen oman äänen ja kuvan näkyä ja kuulua eri puolella maailmaa. Toiminnan tavoitteena on nostaa saamelais- ja alkuperäiskansojen oma elokuva- ja televisiotuotanto sellaiselle tasolle, että se pystyy tarjoamaan työtä ja toimeentulo- mahdollisuuksia alueen nuorille ihmisille. Keskuksen tehtäviä on saamelaisten elokuva-, tv- ja mediayritysten tukeminen, saamelaiselokuvien ja tv-ohjelmien tuottaminen, koulutuksen suunnittelu, saamelaiselokuvien markkinointi, alueen markkinointi, alkuperäiskansojen elokuva-arkisto ja tietopankkina oleminen sekä Skábmagovat -elokuvajuhlien järjestäminen.

 IMG 5288

Saamelainen lastenkulttuurikeskus

Saamelaisen lastenkulttuurikeskuksen (LKK) tavoitteena on luoda ja vahvistaa yksilön ja yhteisön valmiuksia henkisen pääoman ja hyvinvoinnin, taiteellisen toiminnan ja kulttuuriperinnön ylläpitämiseen ja kasvattamiseen. Lastenkulttuurikeskus toimii yhteistyössä eri hallintokuntien, kulttuurilaitosten, koulutus- ja tutkimusyksiköiden sekä kolmannen sektorin kanssa. LKK huolehtii lastenkulttuuria koskevasta tiedottamisesta, yhteistyöstä eri organisaatioiden välillä, alueellisesta, valtakunnallisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä sekä lastenkulttuurin hankkeistuksesta. Lisäksi toiminnan tavoitteena on kehittää saamelaista lastenkulttuuria paikallisesti ja alueellisesti sekä turvata saamelaisille tasavertaiset mahdollisuudet monipuolisiin kulttuuripalveluihin ja -elämyksiin.

 

IMG 1635