Lapin aluehallintovirasto

Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksen tiloissa sijaitsevat Lapin aluehallintovirasto AVI:n sivistystoimen ylitarkastaja Kari Torikan toimitilat. 

Opetustoimen ylitarkastajan tehtäviä ovat:
- Saamen kielen ja saamenkielisen opetuksen kehittäminen
- Saamelaisalueen kuntien koulutuksen kehittäminen, ohjaus, seuranta ja arviointi
- Oppilaiden oikeusturva
- Opettajien täydennyskoulutus
- Kansainvälinen yhteistyö
- Saamenkielisen opetuksen valtionosuudet

Saamelaisalueella saame voi olla opetuskielenä tai pelkästään oppiaineena. Saamea voi opiskella myös vapaaehtoisena oppiaineena, jolloin oppilaan viikoittainen oppimäärä lisääntyy. Lukiossa saamea voi opiskella äidinkielenä ja/tai valinnaisena kielenä. Peruskoulussa ja lukiossa oppilaan kieliohjelma määräytyy kunnan vahvistaman kieliohjelman mukaisesti. (Lähde: Lapin Avi)

Opetustoimen ylitarkastaja Kari Torikka, puh. 0400-188 472.

Lue lisää Lapin aluehallintovirastosta.