Avoimet työpaikat

goahkka

Saamelaiskäräjät hakee kokkia

Inarin kirkonkylään Juutuanjoen rannalle rakennettu saamelaiskulttuurikeskus Sajos on Suomen saamelaisten hallinnon ja kulttuurin keskus. Sajos on monikulttuurisuuden kohtaamispaikka - tapahtumatalo, kongressikeskus ja kokouspaikka.

Etsimme Sajoksen kahvila-ravintola Čaijuun yrittäjähenkistä, oma-aloitteista, positiivista, joustavaa sekä hyvät vuorovaikutustaidot ja stressinsietokyvyn omaavaa ammattitaitoista kokkia määräaikaiseen työsuhteeseen 31.12.2021. asti. Työsuhde alkaa mahdollisimman pian, sopimuksen mukaan.

Monipuolisiin työtehtäviin sisältyy lounaan ja vitriinituotteiden valmistus, kokoustarjoilut, asiakaspalvelu, tukkutilauksien hoito, astioiden, laitteiden ja keittiötilojen puhtaanapito sekä muut ravintolan yleiset työtehtävät.


Hakijoilta toivomme tehtävään soveltuvaa koulutustaustaa, riittävää työkokemusta vastaavista tehtävistä sekä hygienia- ja alkoholipassia. Työssä tarvitaan päivittäin suomea, englantia ja saamea. Työaika on pääosin arkisin 9-17. 

Kelpoisuusehtona on tehtävän edellyttämä soveltuva koulutus ja etuna saamen kielen taito (asetus 1727/95). Saamelaiskulttuurin tuntemus auttaa tehtävän menestyksellisessä hoitamisessa.

Tarjoamme sinulle itsenäisen ja monipuolisen työtehtävän sekä mukavan tiimin tueksesi. Ravintolatyöntekijän palkkaus määräytyy Saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason VI/II mukaisesti (1879,22/kk). Peruspalkan lisäksi työstä maksetaan 24 %:n saamelaisalueen lisä ja työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät. 

Lisätietoa työstä antaa markkinointipäällikkö Katariina Guttorm 14.6. klo 10-11 ja 18.6. klo 12-13. puhelinnumerossa 050 3641378 Hakemukset toimitettava liitteineen osoitteessa  https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?2ecdb9dafi-FI  viimeistään 18.6.2021 mennessä. Paikka täytetään heti sopivan henkilön löydyttyä.

Lisätietoja Sajoksesta ja Saamelaiskäräjistä nettisivuilta www.sajos.fi ja www.samediggi.fi

 

Sámediggi ohcá goahkka


Anára girkosiidii Juvdujoga gáddái huksejuvvon sámekulturguovddáš Sajos lea Suoma sápmelaččaid hálddahusa ja kultuvrra guovddáš. Sajos lea máŋggakultuvrralašvuođa gávnnadanbáiki, dáhpáhusdállu, kongreassaguovddáš ja čoahkkinbáiki.

Mii ohcat Sajosa kafea - restoráŋŋa Čaijui bargui fitnodatvuoiŋŋalaš, iešheanalaš, positiivvalaš, njuovžilis sihke ámmátdáiddolaš goahka, geas leat buorit gulahallandáiddut ja streassagierdannákca, mearreáigásaš bargogaskavuhtii 31.12.2021 rádjái. 

Bargogaskavuohta álgá nu jođánit go vejolaš, soahpamuša mielde.


Máŋggabealálaš bargguide gullet lunšša ja vitriidnabuktagiid ráhkadeapmi, čoahkkinguossoheamit, áššehasbálvaleapmi, grossagávpediŋgomiid dikšun, lihtiid, rusttegiid ja gievkkanlanjaid buhtisin doallan sihke restoráŋŋa eará normála barggut. 

Ohcciin mii sávvat bargui heivvolaš skuvlenduogáža, doarvái guhkes bargovásáhusa vástideaddji bargguin sihke hygieniija- ja alkoholapássa. Barggus dárbbaša beaivválaččat suomagiela, eaŋgalasgiela ja sámegiela. Bargoáigi lea dábálaččat árgabeivviin 9-17. 

Gelbbolašvuođagáibádussan lea barggu eaktudan heivvolaš skuvlejupmi ja ovdun sámegiela dáidu (ásahus 1727/95). Sámekultuvrra dovdamuš veahkeha barggu ceavzilis dikšumis.

 Mii fállat dutnje iehčanas ja máŋggabealálaš barggu sihke somás mielbargiid joavkku du doarjjan. Restoráŋŋabargi bálká mearrašuvvá Sámedikki bálkávuogádaga gáibádusdási VI/II mielde (1879,22/mb). Vuođđobálkká lassin barggus máksojuvvo 24 % sámeguovllu lassi ja bargovásáhusa mielde ahkelasit. 


Lassedieđuid barggus addá márkanastinhoavda Katariina Guttorm 14.6. dmu 10-11 ja 18.6. dmu 12-13. telefonnummiris 050 3641378. Ohcamušaid čuvvosiiguin galgá sáddet čujuhussii https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?2ecdb9dafi-FI  maŋimuštá 18.6.2021 rádjai. Báiki devdojuvvo dalán go heivvolaš bargi gávdno.


Lassedieđut Sajosa ja Sámedikki birra neahttasiidduin www.sajos.fi ja www.samediggi.fi

  

Kokkâ

 

Aanaar markkânân Juvduujuv riidon huksejum säämi kulttuurkuávdáš Sajos lii Suomâ sämmilij haldâttuv já kulttuur kuávdáš. Sajos lii maaŋgâkulttuurlâšvuođâ kuáhtámsaje – tábáhtustáálu,  kongreskuávdáš já čuákkimsaje.

Mij uuccâp Saijoos kähvi-raavâdviäsu Čaijun irâtteijeeluándulii, jiešráđálii, positiivlii, njyebžilis já áámmáttáiđulii sehe šiev vuáruvaikuttâstááiđuid  omâsteijee já streesi kierdee kookâ meriáigásii pargokoskâvuotân 31.12.2021. räi. Pargokoskâvuotâ álgá nuuvt jotelávt ko máhđulâš, sopâmuš mield. 

Maaŋgâpiälásâš pargo ana sistees peivimáállás já vitriinpyevtittâsâi rähtim, čuákkimfalâdem, äššigâspalvâlem, tukkutiilámij hoittám, liitij, piergâsij já kievkkântiilij putesin toollâm sehe eres raavâdviäsu almolijd pargoid.


Occein mij tuáivup paargon hiäivulii škovlimtuáváá, tuárvi kuhes pargohárjánem västideijee pargoin sehe hygienia- já alkoholpaasâ. Pargoost tarbâšuvvoo piäiválávt sämikielâ, suomâkielâ já eŋgâlâskielâ. Pargoäigi lii iänááš argâpeeivij 9-17. 

Tohálâšvuotâiähtun lii pargo vaattâm hiäivulâš škovlim já hiättun sämikielâ táiđu (asâttâs 1727/95). Sämikulttuur tubdâm iššeed pargo miänástuvvee hoittáámist.


Mij faallâp tunjin jiešráđálii já maaŋgâpiälálii pargo sehe hävskis juávhu tuu toorjân. Raavâdviäsupargee pälkki miärášuvá Sämitige pálkkááttemvuáháduv vátávâšvuotâtääsi VI/II miäldásávt (1879,22/mp). Vuáđupäälhi lasseen pargoost máksojeh 24 % sämikuávlu lase já pargohárjánem mield miärášuvvee hárjánemlaseh. 


Lasetiäđuid pargoost addel markkânistemhovdâ Katariina Guttorm 14.6. tme 10-11 já 18.6. tme 12-13. puhelinnumerist 050 3641378. Ucâmušâid lahtosijdiskuin kalga vuolgâttiđ čujottâsân https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?2ecdb9da

  fi-FI majemustáá 18.6.2021 räi. Toimâ tiävdoo tállân ko hiäivulâš olmooš kávnoo.

Lasetiäđuh Sajosist já Sämitiggeest láá nettisiijđoin www.sajos.fi já www.samediggi.fi