Avoimet työpaikat

Saamelaiskäräjät hakee INFOTYÖNTEKIJÄÄ

Määräaikaiseen kokopäiväiseen työsuhteeseen 31.12.2022 asti. Työsuhde alkaa sopimuksen mukaan, mahdollisimman pian. Sajoksen infotyöntekijän tehtäviin kuuluvat mm. asiakaspalvelu, opastuskierrokset, kokousten ja tapahtumien järjestelyihin kuuluvat tehtävät sekä ravintolassa avustaminen ja tarvittaessa tilojen puhtaanapito. Säädösperusteisena kelpoisuusvaatimuksena on työn edellyttämä koulutus ja saamen kielen taito (asetus 1727/95). 

Työn menestyksellistä hoitamista edesauttavat työkokemus asiakaspalvelutehtävistä ja sujuva englannin kielen taito, oma-aloitteisuus, joustavuus sekä hyvät vuorovaikutustaidot. Työssä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. Palkkaus määräytyy Saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason VI/III mukaan, peruspalkka 1920,18  euroa/kk, minkä lisäksi maksetaan 24 %:n saamelaisalueen lisä ja työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa osoitteeseen https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?5c897d8b 4.10.2021 mennessä. Lisätietoja työstä antaa markkinointipäällikkö Katariina Guttorm, puh. 010 839 3109. Saamelaiskäräjiin ja saamelaiskulttuurikeskus Sajokseen voi tutustua osoitteissa www.samediggi.fi  ja www.sajos.fi

 
Sämitigge ocá INFOPARGEE

meriáigásii olespiäiválii pargokoskâvuotân 31.12.2022 räi. Pargokoskâvuotâ álgá sopâmuš mield, nuuvt jotelávt ko máhđulâš. Saijoos infopargee pargoid kuleh ei. äššigâspalvâlem, uápistemrieggeeh, čuákkimij já tábáhtusâi orniimân lohtâseijee pargoh sehe raavâdviäsust išedem já táárbu mield tiilij putesintoollâm. Asâttâsân vuáđuduvvee tohálâšvuotâvátámâš lii pargo vááttám škovlim já sämikielâ táiđu (asâttâs 1727/95).

Pargohárjánem äššigâspalvâlempargoin já njyebžilid eŋgâlâskielâ táiđu, jiešráđálâšvuotâ, njyebžilvuotâ sehe šiev vuáruvaikuttâstááiđuh išedeh pargo miänástuvvee hoittám. Pargoost lii 4 mánuppaje keččâlemäigi. Pälkki meriduvvoo Sämitige pälkkivuáháduv vátávâšvuotâtääsi VI/III mield, vuáđupälkki 1920,18  eurod/mp, já lasseen máksojeh 24 % sämikuávlu lase sehe hárjánemlaseh pargohárjánem mield. 

Ucâmušâid lahtosijguin kalga toimâttiđ čujottâsân https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?5c897d8b majemustáá4.10.2021 räi. Lasetiäđuid pargoost addel markkânistemhovdâ Katariina Guttorm, puh. 010 839 3109. Sämitiigán já säämi kulttuurkuávdáš Sajosân puáhtá uápásmuđ čujottâsâin www.samediggi.fi  já www.sajos.fi

 

Sámediggi ohcá INFOBARGI 

Mearreáigásaš ollesáigge bargogaskavuhtii 31.12.2022 rádjai. Bargogaskavuohta álgá soahpamuša mielde, nu jođánit go vejolaš. Sajosa infobargi bargguide gullet ee áššehasbálvaleapmi, oahpisteamit, čoahkkimiid ja dáhpáhusaid ordnemiidda gullevaš barggut sihke restoráŋŋas veahkeheapmi ja dárbbu mielde čorgen. Seađusvuđot gelbbolašvuođagáibádussan lea barggu eaktudan skuvlejupmi ja sámegiela dáidu (ásahus 1727/95).

Barggu ceavzilis dikšuma veahkehit bargohárjánupmi áššehasbálvaleamis ja njuovžilis eaŋgalsgiela máhttu, iešráđálašvuohta, njuovžilvuohta sihke buorit gulahallandáiddut.  Barggus čuvvojuvvo 4 mánotbaji geahččalanáigi. Bálká mearrašuvvá Sámedikki bálkávuogádaga gáibádusdási VI/III mielde, vuođđobálká 1920,18  euro/mb, man lassin máksojuvvojit 24 %:a sámeguovllu lassi ja ahkelasit, mat mearrašuvvet bargojagiid mielde.

Ohcamušaid mildosiiguin galgá doaimmahit čujuhussii https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?5c897d8b maŋimustá 4.10.2021 rádjai. Lassidieđuid barggu birra addá márkanastinhoavda Katariina Guttorm, tel. 010 839 3109. Sámediggái ja sámekulturguovddáš Sajosii sáhttá oahpásmit čujuhusain www.samediggi.fi  ja www.sajos.fi