Henkilötietojen käsittely Saamelaiskäräjien palveluissa

Henkilötietojen käsittely Saamelaiskäräjien palveluissa

Saamelaiskäräjien asiakkaita, valtionavustuksen saajia, luottamushenkilöitä, henkilöstö- ja palkkahallintoa koskevat rekisterit.

Kulunvalvonta- ja työajanseurantajärjestelmä.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia tietojen oikaisua ja poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa henkilökohtaisesti tai kirjallisesti yhteyshenkilölle.

Rekisteröidyillä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

 

NIMI: SAAMELAISKÄRÄJÄT
Osoite: Menesjärventie 2, 99870
Y-tunnus: 1052535-3

YHTEYSHENKILÖ: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ PIA RUOTSALA-KANGASNIEMI
Sähköposti: pia.ruotsala(at)samediggi.fi
Puhelin: 040 726 2688

TIETOSUOJAVASTAAVA: LAKIMIESSIHTEERI KALLE VARIS
Sähköposti: kalle.varis(at)samediggi.fi
Puhelin: 050 384 7040