Mánnu Sámi mánáid kulturguovddaš

”Fápmocealkagat boares girjjiin - Voimalauseita vanhoista kirjoista”
bargobádji skuvlla ohpiide / työpaja koulun oppilaille
15.11.2018

dmu/klo: 9.00-10.00, 11.00-12.00, 12.00-13.00

SAJOSA GIRJERÁDJOSIS / KIRJASTOSSA SAJOKSESSA

MÁNÁID VUOIGATVUOĐAID BEAIVÁI LAKTASUVVON PLAKÁHTTA-BÁDJI
LASTEN OIKEUKSIENPÄIVÄÄN LIITTYVÄ JULISTE-PAJA

Smiehtta ovdalgihtii vástádusaid daidde/mieti etukäteen vastaukset näihin:
”Mii lea munjje dehalaš?” /”Mikä on minulle tärkeää?”
”Maid mun dárbbašan?” / ”Mitä minä tarvitsen?”

Ilmoittautumiset 12.11.mennessä:
Suomenkielisiin pajoihin Saamelaiskirjasto 040 592 9915 / saamikirjasto@inari.fi
Pohjoissaamenkielisiin pajoihin MÁNNU 040 732 5503 / petra.magga@samediggi.fi

                                                                                                                                  
DUODJI-BARGOBÁDJI “ČIKŊA” 24.11.2018 dmu 10.00-13.00


Duodje-márkaniid oktavuođas SAJOSIS
A) 7-10 jahkásaččaide
B) 11-13 jahkásaččaide
Almmuheamit ovdalgihtii 12.11. rádjai: petra.magga@samediggi.fi, tel.  040 732 5503